Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

4 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
16578
Dr.Öğr.Üyesi İLKE ONUR KAZAZ
TIP FAKÜLTESİ
Çiğdem DEĞİRMENCİ (2200)
Doğrudan Temin
THD-2020-8796
10 Eylül 2020
28 Eylül 2020
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Aktive edici transkripsiyon faktörü 6 (ATF 6) (1 kutu) 1 Kutu
2 ssss C/EBP homolog protein (CHOP) (1 kutu) 1 Kutu
3 ssss Glukoz düzenleyici protein 78 (GRP 78) (1 kutu) 1 Kutu
4 ssss Süperoksit Dismutaz (SOD) (1 kutu) 1 Kutu