Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

İnönü Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

28 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
16860
Dr.Öğr.Üyesi AYDIN AKTAŞ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Gülsedef ŞİRİN (3286)
Doğrudan Temin
FOA-2020-2240
08 Ekim 2020
23 Ekim 2020
DUYURULAR : FİYAT VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE! MARKA-MODEL-KOD VE KDV ORANI BELİRTİLMELİ! TEKLİF VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE!!! TEKLİF FORMU ÜZERİNDE BELİRTİLEN TESLİM SÜRESİ VE TESLİM YERİNDE BELİRTİLEN YER VE TARİH ÜZERİNDE OYNAMA YAPMADAN FORM ÜZERİDE FARKLI BİR YERDE BELİRTİLMELİDİR !!! VARSA ŞARTNAME FİRMA TARAFINDAN KAŞELENİP İMZALANIP ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELERLE BİRLİKTE TEKLİF FORMUNA EKLENİP BAP BİRİMİNE ULAŞTIRILMALIDIR!!!BİRİMİMİZE ELDEN VEYA KARGO YOLUYLA GELEN TEKLİFLERİN PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE PROJE NUMARALARI BELİRTİLMELİDİR. TEKLİF VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE! 10/06/2020 Tarihinden itibaren teklifler BAP birimine ıslak imza ve kaşeli olarak verilmeli veya kargo ile gönderilmelidir. Aksi takdirde FAX ve MAİL yolu ile birimimize gönderilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kargo ile gönderilen teklifler ilan süresi bitiminden itibaren en geç 2 gün içerisinde bap birimine ulaşmalıdır, bu süre dışında gelen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Asetonitril (2,5 L lik 2 şişe) 2 Kutu
2 ssss Cam Manifold Düzeneği 1 Adet
3 ssss Deney tüpü (1 kutu = 100 adet) 2 Kutu
4 ssss Destilasyon (damıtm) düzeneği 3 Adet
5 ssss Dietileter (2,5 L lik 2 şişe) 2 Kutu
6 ssss Dimetilformamit (2,5 L lik 2 şişe) 2 Kutu
7 ssss Dimetilsülfoksit-d6 (döterolu) (100 mL lik 1 şişe) 1 Kutu
8 ssss Etil alkol (2,5 L lik 2 şişe) 2 Kutu
9 ssss Mikrosantrifüj tüpü (1 paket =1000 adet) 1 Paket
10 ssss Formik asit (1 L lik 1 şişe) 1 Kutu
11 ssss Gaz Yıkama Şişesi 4 Adet
12 ssss Geri soğutucu 3 Adet
13 ssss Gümüş(I)oksit (10 gram lık 1 şişe) 1 Kutu
14 ssss Karıştırıcı manyet (balık) 20 Adet
15 ssss Kıskaç 20 Adet
16 ssss Metal uçlu cam enjektör 1 Adet
17 ssss Nitril Pudrasız Eldiven Orta Boy (1 kutu = 50 çift) 50 Kutu
18 ssss Selit (1 paket = 500 gram) 1 Paket
19 ssss Silikajel (1 paket = 500 gram) 1 Paket
20 ssss Soxhlet Ekstraksiyon Cihazı  1 Adet
21 ssss Şlenk (100 ml) 15 Adet
22 ssss Şlenk (50 ml) 15 Adet
23 ssss Tuz filtresi 3 Adet
24 ssss 2,3,5,6-tetrametilbenzil klorür (5 gram lık 1 şişe) 1 Kutu
25 ssss 3 ayak ve spor 20 Adet
26 ssss 3-kloro-1-propantiyol (10 gram lık 1 şişe) 1 Kutu
27 ssss 4-(bromometil)benzentiyol (10 gram lık 1 şişe) 1 Kutu
28 ssss 4-(kloroetil)benzentiyol (5 gram lık 1 şişe) 1 Kutu