Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

İnönü Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

10 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
16899
Doç.Dr. AHMET SAMİ AKBULUT
TIP FAKÜLTESİ
Bahar KILIÇ (3286)
Doğrudan Temin
TSA-2020-2291
15 Ekim 2020
30 Ekim 2020
DUYURULAR : FİYAT VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE! MARKA-MODEL-KOD VE KDV ORANI BELİRTİLMELİ! TEKLİF VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE!!! TEKLİF FORMU ÜZERİNDE BELİRTİLEN TESLİM SÜRESİ VE TESLİM YERİNDE BELİRTİLEN YER VE TARİH ÜZERİNDE OYNAMA YAPMADAN FORM ÜZERİDE FARKLI BİR YERDE BELİRTİLMELİDİR !!! VARSA ŞARTNAME FİRMA TARAFINDAN KAŞELENİP İMZALANIP ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELERLE BİRLİKTE TEKLİF FORMUNA EKLENİP BAP BİRİMİNE ULAŞTIRILMALIDIR!!!BİRİMİMİZE ELDEN VEYA KARGO YOLUYLA GELEN TEKLİFLERİN PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE PROJE NUMARALARI BELİRTİLMELİDİR. TEKLİF VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE! 10/06/2020 Tarihinden itibaren teklifler BAP birimine ıslak imza ve kaşeli olarak verilmeli veya kargo ile gönderilmelidir. Aksi takdirde FAX ve MAİL yolu ile birimimize gönderilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kargo ile gönderilen teklifler ilan süresi bitiminden itibaren en geç 2 gün içerisinde bap birimine ulaşmalıdır, bu süre dışında gelen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss HUMAN B-GALACTOSIDASE ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 2 Kutu
2 ssss HUMAN GLUTAMAT DEHYDROGENASE ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 2 Kutu
3 ssss HUMAN GM-CSF ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 3 Kutu
4 ssss HUMAN IFN-g ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 3 Kutu
5 ssss HUMAN IL-1 ELISA KIT 96 TEST (ELISA KİTİ) 3 Kutu
6 ssss HUMAN IL-22 ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 3 Kutu
7 ssss HUMAN IL-4 ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 3 Kutu
8 ssss HUMAN IL-6 ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 3 Kutu
9 ssss HUMAN TGF-B ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 2 Kutu
10 ssss HUMAN TNF-a ELISA KIT 96 TEST (ELISA KITI) 3 Kutu