Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

26 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
16907
Doç.Dr. Metin Konuş
Fen Fakültesi
Handan ÖZCAN (23362)
Doğrudan Temin
FYL-2020-8856
19 Ekim 2020
23 Ekim 2020
Teklifler belirtilen tarihlerde kapalı zarf içinde, ıslak imzalı ve firma kaşeli olarak ilanda adı geçen personele teslim edilmelidir. Teklif veren firmalar ilanda belirtilen teknik şartnameye uygunluğu kalem bazlı belirtilmeli, vergi numarası ve iletişim bilgilerini (e-posta adresi, telefon) teklif mektubunda belirtmelidir. Posta / Kargoda yaşanan gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir.NOT: Teklif edilen malzemelerin marka, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özelliklerininin belirtildiği datasheet mutlaka eklenecektir.Aksi takdirde teklif mektubu asla değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Amber vial şişe ve kapağı ((100adet/paket) ) 1 Paket
2 ssss Bitki besin solüsyonu (A) (1 litre) 1 Adet
3 ssss Bitki besin solüsyonu (B) (1 litre) 1 Adet
4 ssss Bradford reaktifi (500ml) 1 Adet
5 ssss CDNB (100 gr) 1 Adet
6 ssss DTNB (5gr) 1 Adet
7 ssss DTT (5 gr) 1 Adet
8 ssss EDTA (100 gr) 1 Adet
9 ssss Ependorf tüp ((1000adet/paket) ) 1 Paket
10 ssss Ethanol Absolüt, 2.5L 1 Adet
11 ssss Great White Premium Mikoriza (113,4gr) 1 Adet
12 ssss Hidroklorik asit 500ml 1 Adet
13 ssss KH2PO4 500 gr 1 Adet
14 ssss Triton X-100 (1000 ml) 1 Adet
15 ssss Tris (1 kg) 1 Adet
16 ssss spektrofotometre küveti ((100adet/paket) ) 1 Paket
17 ssss Sığır Serum Albumin 5 gr 1 Adet
18 ssss Redükte Glutatyon 5 gr 1 Adet
19 ssss p-nitrofenil asetat (10 gr) 1 Adet
20 ssss PMSF (5 gr) 1 Adet
21 ssss Mikroplaka ((100/kutu)) 1 Kutu
22 ssss Mikropipet ucu 200ul ((1000adet/paket) ) 1 Paket
23 ssss Mikropipet ucu 1000u ((1000adet/paket) ) 1 Paket
24 ssss Mikropipet ucu 10ul (1000 adet/paket) 1 Paket
25 ssss Mikropipet Seti 1 Set
26 ssss K2HPO4 500 gr 1 Adet