Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

1 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
16908
Doç.Dr. Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy
Ziraat Fakültesi
Ayhan ÖZTUNÇ (23354)
Doğrudan Temin
FYL-2020-8813
13 Ekim 2020
23 Ekim 2020
Teklifler belirtilen tarihlerde kapalı zarf içinde, ıslak imzalı ve firma kaşeli olarak ilanda adı geçen personele teslim edilmelidir. Teklif veren firmalar ilanda belirtilen teknik şartnameye uygunluğu kalem bazlı belirtilmeli, vergi numarası ve iletişim bilgilerini (e-posta adresi, telefon) teklif mektubunda belirtmelidir. Posta / Kargoda yaşanan gecikmelerden birimimiz sorumlu değildir.NOT: Teklif edilen malzemelerin marka, modelleri, katalog numaraları ile gramajları, saflık dereceleri ve varsa diğer özelliklerininin belirtildiği datasheet mutlaka eklenecektir.Aksi takdirde teklif mektubu asla değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Homojenizatör 1 Adet