Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

İnönü Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

46 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
17713
Prof.Dr. ALAADİN POLAT
TIP FAKÜLTESİ
Bahar KILIÇ (3286)
Doğrudan Temin
TSA-2020-2274
08 Ocak 2021
24 Ocak 2021
DUYURULAR : FİYAT VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE! MARKA-MODEL-KOD VE KDV ORANI BELİRTİLMELİ! TEKLİF VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE!!! TEKLİF FORMU ÜZERİNDE BELİRTİLEN TESLİM SÜRESİ VE TESLİM YERİNDE BELİRTİLEN YER VE TARİH ÜZERİNDE OYNAMA YAPMADAN FORM ÜZERİDE FARKLI BİR YERDE BELİRTİLMELİDİR !!! VARSA ŞARTNAME FİRMA TARAFINDAN KAŞELENİP İMZALANIP ŞARTNAMEDE İSTENİLEN BELGELERLE BİRLİKTE TEKLİF FORMUNA EKLENİP BAP BİRİMİNE ULAŞTIRILMALIDIR!!!BİRİMİMİZE ELDEN VEYA KARGO YOLUYLA GELEN TEKLİFLERİN PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ VE PROJE NUMARALARI BELİRTİLMELİDİR. TEKLİF VERECEK FİRMALARIN DİKKATİNE! 10/06/2020 Tarihinden itibaren teklifler BAP birimine ıslak imza ve kaşeli olarak verilmeli veya kargo ile gönderilmelidir. Aksi takdirde FAX ve MAİL yolu ile birimimize gönderilen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kargo ile gönderilen teklifler ilan süresi bitiminden itibaren en geç 2 gün içerisinde bap birimine ulaşmalıdır, bu süre dışında gelen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss çoklu dağıtıcı pipet seti 1 Set
2 ssss pipet seti 1 Set
3 ssss biyokimya sarı kapaklı kan tüpü 200 Adet
4 ssss Boncuk Parafin 10 Kilogram
5 ssss Bovine Serum Albumin 10 gr 1 Adet
6 ssss Butanol 2,5 lt 1 Adet
7 ssss CuCl2 100 gr 1 Adet
8 ssss DTNB; Ellman's Reagent 5 gr 1 Adet
9 ssss enjektör 10 ml 200 Adet
10 ssss enjektör 5 ml 200 Adet
11 ssss Eosin solüsyon 1 Adet
12 ssss Folin & Ciocalteu’s phenol reagent 500 ml 1 Adet
13 ssss Formaldehit 3 Litre
14 ssss Glutatyon reduktase 100 unit 1 Adet
15 ssss Glutatyon reduktase 100 unit 1 Adet
16 ssss Hamatoxilin solüsyonu 2 Adet
17 ssss Hydrochloric acid % 37 2,5 lt 1 Adet
18 ssss Hydrogen peroxide % 30 luk 1 Litre
19 ssss Hydrogen peroxide % 30 luk 1 Litre
20 ssss Ketamin % 10 10 mL flakon 3 Adet
21 ssss Ksilazin % 2 50 mL flakon 3 Adet
22 ssss Lam 6 Adet
23 ssss L-Glutathion reduced 10 mg 1 Adet
24 ssss Masson trichrome aniline blue stain kit 1 Adet
25 ssss Nikotinamid adenin dinükleotit fosfat 100 mg 1 Adet
26 ssss Nitril eldiven 100 lük (100 adet eldiven kutu içerisinde olmalıdır.) 6 Kutu
27 ssss Nitro blue tetrazolium 250 mg 1 Adet
28 ssss Orto-phosphoric acid 2,5 lt 1 Adet
29 ssss Phenol 25 gr 1 Adet
30 ssss Plastik tüp 16 x 100 250lik ambalaj (250 lik ambalajda) 1 Kutu
31 ssss Potasium Sodium tartarate 1 Adet
32 ssss Sodium Azide 100 mg 1 Adet
33 ssss sodium carbonate 1 Kilogram
34 ssss Sodium Dodecyl Sulfate 100 gr 1 Adet
35 ssss Sodium Hydroxide 1 Kilogram
36 ssss Sülfirik asit 2,5 lt 1 Adet
37 ssss Thiobarbituric acid 25 gr 1 Adet
38 ssss Total antioxidant status Kiti 2 Adet
39 ssss Total oxidant status kiti 2 Adet
40 ssss Tri-sodium citrate 1 Kilogram
41 ssss Tüp sporu 13 mm 3 Adet
42 ssss Tüp sporu 16 mm 3 Adet
43 ssss Urethane 1 Kilogram
44 ssss Xanthine Oxidase 5 unit 1 Adet
45 ssss Xanthine 25 gr 1 Adet
46 ssss 4-aminoantipyrine 25 gr 1 Adet