Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Erciyes Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

3 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
17752
Dr.Öğr.Üyesi SELMA BÜYÜKKILIÇ BEYZİ
Seyrani Ziraat Fakültesi
Fikriye AKYOL (13303)
Doğrudan Temin
FBA-2018-7806
11 Ocak 2021
26 Ocak 2021
DOĞRUDAN TEMİN
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Yüksek saflıkta argon gazı dolumu (12 metreküp) 1 Sefer
2 ssss Yüksek saflıkta azot gazı dolumu (10 metreküp) 1 Sefer
3 ssss Yüksek saflıkta kuru hava dolumu(8 metreküp) 1 Sefer