Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Erciyes Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

8 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
17800
Doç.Dr. MUSTAFA SERDAR ÖNSES
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülkü PENPECİ (13320)
Doğrudan Temin
FBG-2020-10179
12 Ocak 2021
26 Ocak 2021
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Hidroksil ile sonlandırılmış Polistiren (22000 g/mol) 1 Adet
2 ssss Hidroksil ile sonlandırılmış Polistiren (6000 g/mol) 1 Adet
3 ssss Hidroksil ile sonlandırılmış Poli(2-vinil piridin) (22500 g/mol) 2 Adet
4 ssss Poli(etilen glikol) metil eter (35000 g/mol) 1 Adet
5 ssss Poli(2-vinilpiridin) (200000-400000 g/mol) 1 Adet
6 ssss Poli(2-vinilpiridin) (40000 g/mol) 1 Adet
7 ssss Kloroaurik Asit (Gold(III) chloride hydrate) (5 Gr) 1 Adet
8 ssss Silisyum Alttaş (25 ADET) 1 Set