Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Yıldız Teknik Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

16 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
20135
Doç.Dr. Rabia ÇAKIR KOÇ
Kimya-Metalurji Fakültesi
A.Sitare KARAKAŞ TİFTİKCİ ()
Doğrudan Temin
FBA-2021-4296
10 Haziran 2021
20 Haziran 2021
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Asetik asit (Glasiyel) (2,5 L'lik şişe) 1 Şişe
2 ssss Etanol (2,5 L2liik şişe) 2 Şişe
3 ssss Gluteraldehit solüsyonu (1 şişe 100 mL) 2 Şişe
4 ssss Gümüş nitrat (100 g'lık 1 kutu ) 1 Kutu
5 ssss Kan sayma lamı - thoma lamı 1 Adet
6 ssss Kitosan (Ortalama viskozite) (250 g'lık kutu) 1 Kutu
7 ssss metanol (2,5 L'lik şişe) 2 Şişe
8 ssss Pastör pipeti 3 ml (steril) (100 adetlik kutu) 2 Kutu
9 ssss Polivinil alkol (500 g'lık kutu) 1 Kutu
10 ssss Whatmann No 1 fitre kağıdı 1 Adet
11 ssss XTT [2,3-Bis(2-metoksi4-nitro-5- sulfofenil)-2H-tetrazolyum] sodyum tuzu (250 mg'lık kutu) 1 Kutu
12 ssss 0,45'lik şırınga filtre (50 adetlik paket) 2 Paket
13 ssss 100 ml beher (10 adetlik kutu) 1 Kutu
14 ssss 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH) (1 gr'lık kutu) 1 Kutu
15 ssss 50 ml beher (10 adetlik kutu) 1 Kutu
16 ssss 250 ml beher (10 adetik paket) 1 Paket