Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Yıldız Teknik Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

1 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
20137
Doç.Dr. Emine Ceylan ÜNAL AKBULUT
Sanat ve Tasarım Fakültesi
A.Sitare KARAKAŞ TİFTİKCİ ()
Doğrudan Temin
SBA-2021-4273
10 Haziran 2021
20 Haziran 2021
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Verilerin Analizi 1 Adet