Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Yıldız Teknik Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

24 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
22159
Doç.Dr. Yasemin BAL
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Nezaket KESEBİR ()
Doğrudan Temin
SBA-2021-4540
07 Ekim 2021
17 Ekim 2021
Teklifler online alınmaktadır, mail ile gelen teklifler kabul edilmemektedir. Proformalarda tarih, imza ve kaşe bulunmalıdır. Ayrıca Teknik şartnameye cevap metni düzenlenmelidir. Not: Yasaklı firmalardan alım yapılmayacaktır.
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Kitap Analytics, Data Science and Artificial Intelligence Systems for Decision Support 1 Adet
2 ssss Kitap Applied Machine Learning 1 Adet
3 ssss Kitap Artificial Intelligence: A Textbook 1 Adet
4 ssss Kitap Automated Machine Learning Hyperparameter Optimization, Neural Architecture Search and Algorithms Selected with Cloud Platforms 1 Adet
5 ssss Kitap Automated Machine Learning: Methods, Systems, Challenges 1 Adet
6 ssss Kitap Data Mining and Machine Learning: Fundamental Concepts of Algorithms 1 Adet
7 ssss Kitap Data Mining: The Textbook 1 Adet
8 ssss Kitap Data Science and Machine Learning: Mathematical and Statistical Methods 1 Adet
9 ssss Kitap Data Science Concepts and Practice 1 Adet
10 ssss kitap Data Science for Mathematicians 1 Adet
11 ssss Kitap Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics: Algorithms, Worked Examples, and Case Studies 1 Adet
12 ssss Kitap HR Analytics Understanding Theories and Applications 1 Adet
13 ssss Kitap Human Resource Management: People, Data and Analytics 1 Adet
14 ssss Kitap Introduction to Data Mining and Analytics 1 Adet
15 ssss Kitap Knowledge Graphs: Fundamentals Techniques and Application 1 Adet
16 ssss Kitap Lineer Algebra and Optimization for Machine Learning: A Textbook 1 Adet
17 ssss Kitap Mathematical Foundations of Big Data Analytics 1 Adet
18 ssss Kitap Mathematics for Machine Learning 1 Adet
19 ssss Kitap Neural Networks and Deep Learning 1 Adet
20 ssss Kitap Predictive Analytics in Human Resource Management: A Hands-on Approach 1 Adet
21 ssss Kitap Predictive HR Analytics 1 Adet
22 ssss Kitap Predictive HR Analytics: Mastering the HR Metric 1 Adet
23 ssss Kitap The Practical Guide to HR Analytics: Using data to inform, transform and empower HR decisions 1 Adet
24 ssss Kitap Understanding Machine Learning from Theory to Algorithms 1 Adet