Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 8 kalem Mal/Malzeme alımı
22183
Dr.Öğr.Üyesi HARUN ŞENER
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Güller ŞAHİN ()
Doğrudan Temin
FBA-2021-81
11 Ekim 2021
18 Ekim 2021
Tekliflerin gönderileceği mail adresi: [email protected]
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname