Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Kayseri Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

3 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
22184
Öğr.Gör.Dr. SENEM SANDUVAÇ
BÜNYAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Zeynep AYVAZ (21220)
Doğrudan Temin
FBA-2021-1041
11 Ekim 2021
25 Ekim 2021
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss XRD Patemi Çekimi 15 Adet
2 ssss FT-IR Spektrumu 15 Adet
3 ssss FE-SEM Analizi 16 Saat