Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Bozok Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

41 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
22191
Doç.Dr. RAMAZAN COŞKUN
Fen-Edebiyat Fakültesi
SEMİH KARABACAK ()
Doğrudan Temin
6608-FEN/21-477
12 Ekim 2021
27 Ekim 2021
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Acid Red 1 (boya) 1 Adet
2 ssss Amonyak(derişik-analitik saflıkta) 5 Litre
3 ssss Balık tutucu 3 Adet
4 ssss Demir (II) klorür FeCl2.4H2O 1 Kilogram
5 ssss Demir III) klorür FeCl3 • 6H2O 1 Kilogram
6 ssss Etil alkol (Analitik saflıkta) 10 Litre
7 ssss Fosforik asit (analitik saflıkta ) 10 Litre
8 ssss Hidroklorik asit (analitik saflıkta) 10 Litre
9 ssss İmidacloprid (pestisit) 1 Adet
10 ssss İndigo Carmine (boya) 4 Adet
11 ssss İzolab kapaklı saklama şişesi (100 mL) 20 Adet
12 ssss Kapaklı ve şilifli Erlen (19/26 100ml) 20 Adet
13 ssss Kapaklı ve şilifli Erlen (29/32 250ml 10 Adet
14 ssss Kapaklı ve şilifli Erlen (29/32 500ml) 10 Adet
15 ssss Kıskaç(0-70mm) 5 Adet
16 ssss Köşeli Mıknatıs (Neodyum-40x40*10 mm) 5 Adet
17 ssss Levofloxacin(antibiyotik) 98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC) 1 Adet
18 ssss Manyetik balık (değişik ebatlarda) 20 Adet
19 ssss Metil alkol (Analitik saflıkta) 10 Litre
20 ssss Mikro pipet(100-1000µl) 1 Adet
21 ssss Mikro pipet(10-100µl) 1 Adet
22 ssss Mikro pipet(1-10ml) 1 Adet
23 ssss Mikro pipet(1-10ml) 1 Adet
24 ssss Mini kolon (pore-1, 13 mm çap-19/26 rodajlı) + rezervuar (250 mL) 3 Set
25 ssss Naylon şırınga filtresi 1 Kutu
26 ssss Nitrik asit (analitik saflıkta ) 10 Litre
27 ssss Nitril eldiven 10 Kutu
28 ssss Pastör pipeti(cam-3ml) 1 Kutu
29 ssss Plastik santrifüj tüpü(15ml) 2 Torba
30 ssss Plastik santrifüj tüpü(50ml) 2 Torba
31 ssss PTFE şırınga filtresi 0,45 um 25 mm hidrofilik 1 Kutu
32 ssss Spatül(değişik ebatlarda) 10 Adet
33 ssss Sülfürik asit (analitik saflıkta ) 10 Litre
34 ssss Süzgeç kağıdı 40x40 cm 200 lü 5 Top
35 ssss Şeffaf silikon hortum 8 /12 10 Metre
36 ssss Tartrazine (boya) Dye content ?85 % 1 Adet
37 ssss Toluen (Analitik saflıkta) 5 Litre
38 ssss Uv-spektrofotometre küvet (kuartz10mm) 4 Adet
39 ssss Uv-spektrofotometre küvet (plastik10mm) 10 Kutu
40 ssss 1,5 diphenylkarbazid 1 Adet
41 ssss 6 Nivo dayanıklı(0-16mm) 5 Adet