Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Erciyes Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

42 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
22197
Dr.Öğr.Üyesi NİLAY ILDIZ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Necip Fazıl KOCA (13305)
Doğrudan Temin
TDK-2021-11325
11 Ekim 2021
18 Ekim 2021
Doğrudan Temin.
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss C18 (250 X 4.6 mm. 5 µm) HPLC kolonu ve pre-kolonu 1 Adet
2 ssss Acetonitrile Hypergrade For Lc-Ms (2,5 litrelik) 1 Adet
3 ssss Amonyum asetat (1 kilogramlık) 1 Adet
4 ssss Bacillus cereus ATCC 14737™ 1 Adet
5 ssss Cam Test Tüpü (310/pk adet) 1 Paket
6 ssss Cell Culture Flask with Filter Cap 25 cm2 (200 adet) 1 Kutu
7 ssss Copper (II) Chloride (250 gramlık) 1 Adet
8 ssss Dexpanthenol (500 miligramlık) 1 Adet
9 ssss Disk difüzyon test diskleri (5*50 disk içeren kutu) 1 Adet
10 ssss Disposable Plastik Öze (200 adet/pk) 5 Paket
11 ssss Dulbecco's modified eagle's medium (500 mililitrelik) 1 Adet
12 ssss Flukonazol (25 µg) içeren test diskleri (5*50 disk içeren kutu) 1 Adet
13 ssss Fumaric acid (25 gramlık) 1 Adet
14 ssss Greiner 96 well plates (100 adet/pk) 1 Paket
15 ssss HGF-1 ATCC CRL-2014 1 Adet
16 ssss Hücre Kültür Flaskları 75 cm2 (100 adet/pk) 1 Paket
17 ssss Kaempferol (25 miligramlık) 1 Adet
18 ssss Mavi pipet ucu 1000 uL (500 adet/pk) 1 Paket
19 ssss Membran filtre (0.45?µm) (100 adet/pk) 1 Paket
20 ssss Methanol (2,5 litrelik) 2 Adet
21 ssss MUAYENE ELDİVENİ NİTRİL PUDRASIZ (100 adet /kutu) 1 Adet
22 ssss Neokuprin (2,9-dimetil-1,10-fenantrolin) (25 gramlık) 1 Adet
23 ssss Petri kutusu (360 adet/pk) 3 Paket
24 ssss Poly(acrylic acid) (5 gramlık) 1 Adet
25 ssss Potassıum Peroxodısulfate (250 gramlık) 1 Adet
26 ssss RPMI-1640 Medium With L-glutamine and sodium 500 ml 1 Adet
27 ssss Sarı pipet ucu, 1 - 200 µL (1000 adet/pk) 1 Paket
28 ssss Siprofloksasin (5 µg) içeren test diskleri (5*50 disk içeren kutu) 1 Kutu
29 ssss Sodium Chloride 1kg 1 Adet
30 ssss Sodyum benzoat (1 kilogramlık) 1 Adet
31 ssss Sodyum metabisülfit (5 kilogramlık) 1 Adet
32 ssss Syringe filtre 0.45?µm (100 adet/pk) 1 Paket
33 ssss Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (1 gramlık) 1 Adet
34 ssss Tris-HCl (500 gramlık) 1 Adet
35 ssss Trolox (1 gramlık) 1 Adet
36 ssss Trypsin EDTA Solution B 0.25%-0.05%with Phenol Red (100 mililitrelik) 1 Adet
37 ssss Tryptic Soy Agar Besiyeri (500 gramlık) 1 Adet
38 ssss Tüp santrifüj mikro 2 ml (500 adet/pk) 1 Paket
39 ssss Vial kapağı (100 adet/pk) 1 Paket
40 ssss Vial (100 adet/pk) 1 Paket
41 ssss Xylitol (1 gramlık) 1 Adet
42 ssss 2,4,6-TRI(PYRIDIN-2-YL)-1,3,5-TRIAZINE (25 gramlık) 1 Adet