Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

1 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
23004
Prof.Dr. VURAL BÜTÜN
Fen Edebiyat Fakültesi
ONUR BALCI (5528)
Doğrudan Temin
FBG-2021-1644
23 Kasım 2021
08 Aralık 2021
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Güç kaynağı (80 KVA) 1 Adet