Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

Atatürk Üniversitesi Satın Alma Duyurusu

38 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
23009
Dr.Öğr.Üyesi Rüstem Anıl UĞAN
Eczacılık Fakültesi
Dursun Ali Dur (117)
Doğrudan Temin
TSA-2021-9791
23 Kasım 2021
03 Aralık 2021
38 kalem Mal/Malzeme/Hizmet alımı
Sıra Harcama Türü Malzeme İsmi Miktar Birim Alım Kalemi Şartnamesi Genel Şartname
1 ssss Cryo Tüp 2,0 ml (50lik) 1 Paket
2 ssss DMSO 1 Adet
3 ssss Etanol 1 Adet
4 ssss FBS (Fetal Bovine Serum) 1 Adet
5 ssss F-12K medyum 1 Adet
6 ssss Gene Expression Master mix 1 Adet
7 ssss Human bactin (ACTB) PCR Taqman primer 1 Adet
8 ssss Human eNOS PCR Taqman primer 1 Adet
9 ssss Human IL-1ß PCR Taqman primer 1 Adet
10 ssss Human NFKB Taqman PCR primer 1 Adet
11 ssss Human TNF-a PCR Taqman primer 1 Adet
12 ssss HUVEC hücre hattı 1 Adet
13 ssss Lipopolisakkarit LPS 1 Adet
14 ssss Mikro pipet ucu 10 ul (1000lik) 1 Paket
15 ssss Mikro pipet ucu 1000 ul (500lük) 1 Paket
16 ssss Mikro pipet ucu 200 ul (1000lik) 1 Paket
17 ssss MTT (Thiazolyol Blue Tetrazolium Bromide) 1 Adet
18 ssss Penisilin streptomisin 1 Adet
19 ssss Penisilin/streptomisin/amfoterisin b 1 Adet
20 ssss Serolojik pipet 10 ml’lik (200lük) 1 Paket
21 ssss Serolojik pipet 25 ml’lik (200lük) 1 Paket
22 ssss Serolojik pipet 5 ml’lik (200lük) 1 Paket
23 ssss Tripsin/EDTA 1 Adet
24 ssss Trypan blue boyası 1 Adet
25 ssss T25 hücre flaskı (200lük) 1 Paket
26 ssss T75 hücre flaskı (100lük) 1 Paket
27 ssss Verbenalin 1 Adet
28 ssss 15 ml falkon tüpü (50lik) 1 Paket
29 ssss 1,5 ml mikrosantrifüj tüpü (500lük) 1 Paket
30 ssss 2 ml mikrosantrifüj tüpü (500lük) 1 Paket
31 ssss 200 ul (0,2 ml) mikrosantrifüj tüpü (1000lik) 1 Paket
32 ssss 24 well plate (50lik) 1 Paket
33 ssss 2',7'-Dichlorofluorescin Diacetate 1 Adet
34 ssss 48 well plate (50lik) 1 Paket
35 ssss 50 ml falkon tüpü (50lik) 1 Paket
36 ssss 500 ul (0,5 ml) mikrosantrifüj tüpü (500lük) 1 Paket
37 ssss 6 well plate (50lik) 1 Paket
38 ssss 96 well plate (50lik) 1 Paket