Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Paylaşım Platformu

1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

Toplam 10920 görüntüleme

Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

TÜBİTAK, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun kararı (Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/104]) ile “Teknoloji Transfer Ofislerinin Desteklenmesi” konusunda görevlendirilmiştir.

Şu ana kadar TÜBİTAK tarafından 1513 programı çerçevesinde destek kapsamına alınmış TTO’lar ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

Ankara Üniversitesi
Ankara
www.ankaratto.com


Atılım Üniversitesi
Ankara
argeda.atilim.edu.tr


Bilkent Üniversitesi
Ankara
tto.bilkent.edu.tr


Çankaya Üniversitesi
Ankara
tto.cankaya.edu.tr


Gazi Üniversitesi
Ankara
gazitto.com


Hacettepe Üniversitesi
Ankara
www.hacettepettm.com


ODTÜ
Ankara
odtuteknokent.com.tr


TOBB ETÜ
Ankara
tto.etu.edu.tr


Uludağ Üniversitesi
Bursa
www.uludagtto.com


Anadolu Üniversitesi
Eskişehir
arinkom.anadolu.edu.tr


Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep
ttotarget.com


Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul
tto.boun.edu.tr


İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul
itunovatto.com.tr


İstanbul Üniversitesi
İstanbul
ttm.istanbul.edu.tr


Koç Üniversitesi
İstanbul
tto.ku.edu.tr


Özyeğin Üniversitesi
İstanbul
tto.ozyegin.edu.tr


Sabancı Üniversitesi
İstanbul
rgp.sabanciuniv.edu


Şehir Üniversitesi
İstanbul
tto.sehir.edu.tr


Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul
www.yildiztto.com


Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmir
detto.depark.com


Ege Üniversitesi
İzmir
ebiltem.ege.edu.tr


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir
www.atmosfertto.com


Erciyes Üniversitesi
Kayseri
www.erciyestto.com


Selçuk Üniversitesi
Konya
www.konyateknokent.com.tr


Sakarya Üniversitesi
Sakarya
adaptto.net

TÜBİTAK 1601 Destek Programı kapsamında TTO Hazırlık süreci desteklenen TTO’ların iletişim bilgileri aşağıdadır:

Akdeniz Üniversitesi
Antalya
akismerttm.com


Pamukkale Üniversitesi
Denizli
www.pamukkaletto.com


Trakya Üniversitesi
Edirne
www.trakyatto.com


Fırat Üniversitesi
Elazığ
tto.firat.edu.tr


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Eskişehir
ettom.ogu.edu.tr


Kadir Has Üniversitesi
İstanbul
www.khasineotto.com


Okan Üniversitesi
İstanbul
www.okan.edu.tr


Gebze Teknik Üniversitesi
Kocaeli
tto.gtu.edu.tr


Mersin Üniversitesi
Mersin
tto.mersin.edu.tr

TTO’lar tarafından verilen hizmetler ve TTO destek programları hakkındaki görüş ve önerilerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.